Badanie słuchu i trening przetwarzania słuchowego przy pomocy Systemu SAT II.

Logopedzi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku zapraszają na:

badanie słuchu i trening przetwarzania słuchowego przy pomocy Systemu SAT II

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku dysponuje urządzeniem o nazwie Screeningowy Audiometr Tonalny (SAT II), które umożliwia m.in. precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci i młodzieży, a także posiada moduł terapeutyczny pozwalający na trening centralnego przetwarzania słuchowego.

LIDERZY POZYTYWNEGO MYŚLENIA.

W dniach 28- 29 listopada 2017 zapraszamy na szkolenie LIDERZY POZYTYWNEGO MYŚLENIA,
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Programu Zdrowia
i Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej.
Szkolenie odbędzie się w Chmielniku w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
(przy Powiatowym Zespole Szkół i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku).

Program ograniczania skutków niepełnosprawności.

Od dnia 01.09.2017 r. do 30.06.2018r. w naszej Poradni kontynuowane będą zajęcia, w ramach:
,,Programu ograniczania skutków niepełnosprawności’’
pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kielcach. Z programu mogą korzystać osoby niepełnosprawne z powiatu kieleckiego (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności).