Spotkania z pedagogami w roku szkolnym 2018/2019

Tematy spotkań:
W jaki sposób nauczyciel może stać się świadomym mentorem uczenia się.
Wczesne wykrywanie niepełnosprawności u dziecka. Wspomaganie dziecka i rodziny.
Jak zadbać o własne zasoby w trudnej pracy nauczyciela.
Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dzieci. Przegląd narzędzi do diagnozy.

List do Rodziców i Opiekunów od MEN oraz GIS nt. szczepień dzieci i młodzieży.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Punkt konsultacyjny powiatowych poradni psychologiczno – pedagogicznych w Bodzentynie, Chmielniku oraz Piekoszowie.

Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich mieszkańców Powiatu Kieleckiego do bezpłatnego punktu konsultacyjnego w zakresie porad pedagogicznych, psychologicznych oraz logopedycznych.