Szkoła dla Rodziców

W roku szkolnym 2016- 2017 kontynuujemy warsztaty dla Rodziców ukierunkowane na doskonalenie umiejętności wychowawczych. Zapraszamy Rodziców dzieci młodszych: przedszkolaków i uczniów klas I –III ze Szkoły Podstawowej w Sukowie, Słopcu i Brzechowie. W tym roku do naszego projektu dołączyła Szkoła Podstawowa z Ociesęk.

WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu na stanowisko samodzielnego referenta.