mgr Marta Nowak

pedagog, oligofrenopedagog, edukator, terapeuta SI

nauczyciel dyplomowany

 

 • Przewodniczenie w Zespole Orzekającym.
 • Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców.
 • Konsultacje i porady dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
 • Opieka pedagogiczna nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
 • Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej oraz z uczniów z trudnościami w nauce.

 

Halina Żakowska

psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog

nauczyciel dyplomowany

 

 • Diagnoza psychologiczna rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży (w tym dzieci słabosłyszących i niesłyszących oraz niepełnosprawnych intelektualnie)
 • Indywidualna terapia psychologiczna 
 • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
 • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli
 • Szkolenia rad pedagogicznych

 

Małgorzata Szybalska

psycholog

nauczyciel dyplomowany

 

 • Diagnoza psychologiczna rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży
 • Indywidualna terapia psychologiczna dzieci z trudnościami w zachowaniu wg Programu Carol Sutton
 • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
 • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
 • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli
 • Szkolenia rad pedagogicznych

 

Magdalena Pakosińska

psycholog, tyflopedagog

nauczyciel dyplomowany

 

 • Diagnoza psychologiczna rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży (w tym dzieci słabowidzących i niewidzących)
 • Indywidualna terapia psychologiczna 
 • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
 • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
 • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli
 • Szkolenia rad pedagogicznych

 

Małgorzata Zamojska

logopeda, surdopedagog, neurologopeda

nauczyciel dyplomowany

 

 • Diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży
 • Terapia różnych  zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży
 • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
 • Grupowe zajęcia z elementami logorytmiki
 • Przesiewowe badania mowy u przedszkolaków
 • Przesiewowe badania słuchu przy pomocy Platformy Badań Zmysłów, programów „Słyszę...” oraz Screeningowego Audiometru Tonalnego
 • Konsultacje dzieci z wadami słuchu
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

Agnieszka Kwiatkowska

logopeda, pedagog resocjalizacji, terapeuta SI

nauczyciel dyplomowany

 

 • Diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży
 • Terapia różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży
 • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
 • Przesiewowe badania mowy u przedszkolaków
 • Przesiewowe badania słuchu przy pomocy programów „Słyszę...” oraz Screeningowego Audiometru Tonalnego
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

Dorota Stojanovska

logopeda, pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

nauczyciel dyplomowany

 

 • Diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży
 • Terapia różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży
 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży
 • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
 • Przesiewowe badania mowy u przedszkolaków
 • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

Agata Kosierkiewicz

pedagog, surdopedagog

nauczyciel dyplomowany

 

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży (w tym dzieci słabosłyszących i niesłyszących)
 • Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce w młodszym wieku szkolnym
 • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
 • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach 
 • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

Jolanta Grusiecka

pedagog,  specjalista diagnozy i terapii dzieci z autyzmem

nauczyciel dyplomowany

 

 

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży (w tym dzieci z autyzmem)
 • Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce w młodszym wieku szkolnym
 • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
 • Indywidualna i grupowa diagnoza zawodoznawcza
 • Warsztaty z zakresu planowania kierunku kształcenia i kariery zawodowej dla uczniów
 • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

Monika Czaja

pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

nauczyciel kontraktowy

 

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży (w tym dzieci niepełnosprawnych intelektualnie)
 • Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce w młodszym wieku szkolnym
 • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
 • Indywidualna i grupowa diagnoza zawodoznawcza
 • Warsztaty z zakresu planowania kierunku kształcenia i kariery zawodowej dla uczniów
 • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

Ewa Stępień

starszy referent ds. administracyjno-biurowych

 

 

Jadwiga Ciba

pracownik obsługi