mgr Marta Nowak

pedagog, oligofrenopedagog, edukator, terapeuta SI

nauczyciel dyplomowany

 

  • Przewodniczenie w Zespole Orzekającym.
  • Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców.
  • Konsultacje i porady dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
  • Opieka pedagogiczna nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
  • Diagnoza pedagogiczna dojrzałości szkolnej oraz z uczniów z trudnościami w nauce.

 

Halina Żakowska

psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog

nauczyciel dyplomowany

 

  • Diagnoza psychologiczna rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży (w tym dzieci słabosłyszących i niesłyszących oraz niepełnosprawnych intelektualnie)
  • Indywidualna terapia psychologiczna 
  • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
  • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
  • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli
  • Szkolenia rad pedagogicznych

 

Małgorzata Szybalska

psycholog

nauczyciel dyplomowany

 

  • Diagnoza psychologiczna rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży
  • Indywidualna terapia psychologiczna dzieci z trudnościami w zachowaniu wg Programu Carol Sutton
  • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
  • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
  • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
  • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli
  • Szkolenia rad pedagogicznych

 

Magdalena Pakosińska

psycholog, tyflopedagog

nauczyciel dyplomowany

 

  • Diagnoza psychologiczna rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży (w tym dzieci słabowidzących i niewidzących)
  • Indywidualna terapia psychologiczna 
  • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
  • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
  • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
  • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli
  • Szkolenia rad pedagogicznych

 

Małgorzata Zamojska

logopeda, surdopedagog, neurologopeda

nauczyciel dyplomowany

 

  • Diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży
  • Terapia różnych  zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży
  • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
  • Grupowe zajęcia z elementami logorytmiki
  • Przesiewowe badania mowy u przedszkolaków
  • Przesiewowe badania słuchu przy pomocy Platformy Badań Zmysłów, programów „Słyszę...” oraz Screeningowego Audiometru Tonalnego
  • Konsultacje dzieci z wadami słuchu
  • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
  • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

Agnieszka Kwiatkowska

logopeda, pedagog resocjalizacji, terapeuta SI

nauczyciel dyplomowany

 

  • Diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży
  • Terapia różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży
  • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
  • Przesiewowe badania mowy u przedszkolaków
  • Przesiewowe badania słuchu przy pomocy programów „Słyszę...” oraz Screeningowego Audiometru Tonalnego
  • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
  • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

Dorota Stojanovska

logopeda, pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

nauczyciel dyplomowany

 

  • Diagnoza logopedyczna dzieci i młodzieży
  • Terapia różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży
  • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży
  • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
  • Przesiewowe badania mowy u przedszkolaków
  • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
  • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

Agata Kosierkiewicz

pedagog, surdopedagog

nauczyciel dyplomowany

 

  • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży (w tym dzieci słabosłyszących i niesłyszących)
  • Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce w młodszym wieku szkolnym
  • Indywidualna terapia dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback
  • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach 
  • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
  • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

Jolanta Grusiecka

pedagog,  specjalista diagnozy i terapii dzieci z autyzmem

nauczyciel dyplomowany

 

 

  • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży (w tym dzieci z autyzmem)
  • Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce w młodszym wieku szkolnym
  • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
  • Indywidualna i grupowa diagnoza zawodoznawcza
  • Warsztaty z zakresu planowania kierunku kształcenia i kariery zawodowej dla uczniów
  • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
  • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

Monika Czaja

pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

nauczyciel kontraktowy

 

  • Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży (w tym dzieci niepełnosprawnych intelektualnie)
  • Indywidualna terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce w młodszym wieku szkolnym
  • Badania pilotażowe dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
  • Indywidualna i grupowa diagnoza zawodoznawcza
  • Warsztaty z zakresu planowania kierunku kształcenia i kariery zawodowej dla uczniów
  • Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
  • Zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • Porady, prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców
  • Konsultacje, prelekcje i warsztaty dla nauczycieli

 

Ewa Stępień

starszy referent ds. administracyjno-biurowych

 

 

Jadwiga Ciba

pracownik obsługi