ZAPROSZENIE

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku serdecznie zaprasza logopedów oraz zainteresowanych nauczycieli z terenu działania poradni na konferencję online na Platformie Teams dnia 12.05.2021 roku o godzinie 14:00

„Dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w przedszkolu i szkole, co może zrobić nauczyciel i/lub logopeda dla dziecka z trudnościami w mowie”

- oryginał zaproszenia.