Zaproszenie na konferencję.

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych z terenu działania poradni na konferencję:

„Jak zadbać o własne zasoby w trudnej pracy nauczyciela?”

Zaproszenie na konferencję.

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku zapraszają pedagogów oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych z  terenu działania poradni na konferencję: „Wczesne wykrywanie niepełnosprawności u dziecka. Wspomaganie dziecka i rodziców w pracy terapeutycznej i wychowawczej”

Spotkania z pedagogami w roku szkolnym 2018/2019

Tematy spotkań:
W jaki sposób nauczyciel może stać się świadomym mentorem uczenia się.
Wczesne wykrywanie niepełnosprawności u dziecka. Wspomaganie dziecka i rodziny.
Jak zadbać o własne zasoby w trudnej pracy nauczyciela.
Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dzieci. Przegląd narzędzi do diagnozy.