Adres: 26-020 Chmielnik ul. Furmańska 1A
e-mail: poradniachmielnik@poczta.onet.pl
Kontakt: tel./fax 41 354 42 17
Mapa: Kliknij i zobacz trasę dojazdu.

"Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"

Program realizowany jest w dniach: (klik)

Komunikaty CKE na temat:

Egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Sprawdzianu i Egzaminu gimnazjalnego
.
Egzaminu Maturalnego.

choinka

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest publiczną placówką oświatową działającą od 1 września 1980. Organem prowadzącym jest Powiat Kielecki, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Kielcach. Celem naszej działalności jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców związanej z wychowywaniem i kształceniem oraz pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Zatrudniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę psychologów, pedagogów i logopedów. Zapewniamy efektywne metody pracy oraz przydatne dla wszystkich materiały.

 

Na naszej stronie prezentujemy

zasięg świadczonych przez nas usług, opis działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej, mediacyjnej, psychoedukacyjnej. Proponujemy Państwu szeroką działalność profilaktyczną, konsultacje oraz działalność informacyjno – szkoleniową. Przedstawimy również sylwetki pracowników poradni oraz ciekawe pomysły i formy pracy. Mamy nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu bliżej poznać funkcjonowanie naszej placówki

Serdecznie zapraszam do korzystania z naszych usług.

Dyrektor Poradni
mgr Marta Nowak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku jest jedną z trzech poradni psychologiczno- pedagogicznych funkcjonujących w powiecie kieleckim.

Działalnością naszą obejmujemy rejon 5 gmin, które prezentujemy na mapie:

  • - Miasto i Gmina Chmielnik
  • - Miasto i Gmina Daleszyce
  • - Gmina Morawica
  • - Gmina Pierzchnica
  • - Gmina Raków
    mapa

Oferta Szkoleń


Warto odwiedzić

"Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje."

Antoine de Saint-Exupery.

Scroll to top