List do Rodziców i Opiekunów od MEN oraz GIS nt. szczepień dzieci i młodzieży.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Punkt konsultacyjny powiatowych poradni psychologiczno – pedagogicznych w Bodzentynie, Chmielniku oraz Piekoszowie.

Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich mieszkańców Powiatu Kieleckiego do bezpłatnego punktu konsultacyjnego w zakresie porad pedagogicznych, psychologicznych oraz logopedycznych.

Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności .

Od dnia 01.09.2018r. do 30.06.2019r. w naszej poradni kontynuowane będą zajęcia, w ramach programu

,,Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności''

pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kielcach.