Zaproszenie na warsztaty. Praktyczny przegląd narzędzi do diagnozy logopedycznej.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku serdecznie zaprasza logopedów i zainteresowanych nauczycieli, pracujących w placówkach z terenu działania naszej Poradni na warsztaty z cyklu:

Logopedzi – Logopedom
„Praktyczny przegląd narzędzi do diagnozy logopedycznej.”

Programu ograniczania skutków niepełnosprawności

Od dnia 01.03 2019r. do 30.06.2019r. w naszej Poradni kontynuowane będą zajęcia, w ramach: „Programu ograniczania skutków niepełnosprawności ” Pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kielcach. Z programu mogą korzystać osoby niepełnosprawne z powiatu kieleckiego (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności).

 

Zaproszenie na konferencję.

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych z terenu działania poradni na konferencję:

„Jak zadbać o własne zasoby w trudnej pracy nauczyciela?”