Urlop pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chmielniku

W dniach od 9 lipca 2018 roku do 27 lipca 2018 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku będzie nieczynna z powodu urlopu pracowników.

W sytuacjach kryzysowych, wymagających natychmiastowej interwencji można kontaktować się z Powiatowymi Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznej w Bodzentynie i Piekoszowie.

Zaproszenie na konferencję.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku serdecznie zaprasza pedagogów i zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych z  terenu działania poradni na konferencję:
,,Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i zaburzenia integracji sensorycznej’’
która odbędzie się 28.05.2018 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku ul. Furmańska 1 A.

Ogłoszenie

Z przyczyn techniczno - organizacyjnych w dniu 4 maja 2018 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chmielniku będzie nieczynna.