Punkt konsultacyjny powiatowych poradni psychologiczno – pedagogicznych w Bodzentynie, Chmielniku oraz Piekoszowie.

Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich mieszkańców Powiatu Kieleckiego do bezpłatnego punktu konsultacyjnego w zakresie porad pedagogicznych, psychologicznych oraz logopedycznych.

Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności .

Od dnia 01.09.2018r. do 30.06.2019r. w naszej poradni kontynuowane będą zajęcia, w ramach programu

,,Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności''

pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Zaproszenie na konferencję.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku serdecznie zaprasza pedagogów i zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych z terenu działania poradni na konferencję:
,,W jaki sposób nauczyciel może stać się świadomym mentorem uczenia się?’’
która odbędzie się 09.10.2018 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku ul. Furmańska 1 A.