Programu ograniczania skutków niepełnosprawności

Od dnia 01.03 2019r. do 30.06.2019r. w naszej Poradni kontynuowane będą zajęcia, w ramach: „Programu ograniczania skutków niepełnosprawności ” Pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kielcach. Z programu mogą korzystać osoby niepełnosprawne z powiatu kieleckiego (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności).

 

Zaproszenie na konferencję.

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych z terenu działania poradni na konferencję:

„Jak zadbać o własne zasoby w trudnej pracy nauczyciela?”

Zaproszenie na konferencję.

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku zapraszają pedagogów oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych z  terenu działania poradni na konferencję: „Wczesne wykrywanie niepełnosprawności u dziecka. Wspomaganie dziecka i rodziców w pracy terapeutycznej i wychowawczej”