Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Chmielniku dysponuje urządzeniem o nazwie Screeningowy Audiometr Tonalny (SAT II), które umożliwia m.in. precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci i młodzieży, a także posiada moduł terapeutyczny pozwalający na trening centralnego przetwarzania słuchowego.

Czytaj więcej...

Logopeda - Dorota Stojanovska

Zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży:

  • indywidualna terapia logopedyczna dzieci z następującymi zaburzeniami mowy: seplenienia, jąkanie, rotacyzm, mowa nosowa, opóźniony rozwój mowy, afazje i inne.
  • grupowa terapia logopedyczna z dziećmi w wieku przedszkolnym – stymulowanie sprawności i komunikacji językowej.
  • terapia EEG biofeedback.

Logopeda - Małgorzata Zamojska

Zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży:

  • Wykorzystanie metody werbo – tonalnej w rozwijaniu słuchu i mowy małych dzieci.
  • Terapia dzieci niesłyszących i słabo słyszących z wykorzystaniem programu wychowania słuchowego.
  • Terapia EEG Biofeedback.

Logopeda - Agnieszka Kwiatkowska

Zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzież:

  • Przesiewowe badania mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  • Przesiewowe badania słuchu.
  • Indywidualna diagnoza i terapia logopedyczna dla dzieciz różnymi zaburzeniami mowy i komunikacji.