Zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży:

 • Wykorzystanie metody werbo – tonalnej w rozwijaniu słuchu i mowy małych dzieci.
 • Terapia dzieci niesłyszących i słabo słyszących z wykorzystaniem programu wychowania słuchowego.
 • Terapia EEG Biofeedback.
 • Przesiewowe badania słuchu.
 • Grupowe zajęcia logorytmiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Wesołe minki małpki Alinki - grupowe ćwiczenia stymulujące i usprawniające aparat artykulacyjny dla przedszkolaków.
 • Mistrz pięknej mowy. Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej
 • Indywidualna i grupowa terapia dzieci i młodzieży z niepłynnością mowy.
 • Nie trać słuchu!– program z zakresu profilaktyki i higieny słuchu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów.
 • Zajęcia dla przedszkolaków rozwijające kompetencje czytelnicze. „Piękne słowa- piękna mowa.”
 • „Szkoła dobrych manier. Czarodziejskie słowa”.  Zajęcia logopedyczne dla  przedszkolaków.”

Spotkania  i warsztaty z nauczycielami:

 • Logopedzi – logopedom – cykliczne warsztaty szkoleniowe dla logopedów z terenu działania poradni o tematyce dotyczącej zaburzeń komunikacji i sprawności językowej.
 • Jak nauczyciel może pomóc uczniowi jąkającemu się.
 • Znaczenie prawidłowej emisji głosu w pracy nauczyciela.
 • Wpływ zaburzeń w mowie na umiejętności szkolne dziecka.
 • Problemy diagnozy i terapii różnych zaburzeń artykulacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Prawidłowy rozwój mowy gwarancją sukcesu w szkole – jak nauczyciel może pomóc dziecku z zaburzeniami mowy.
 • Logopedyczne fakty i mity.
 • Dziecko dwujęzyczne w szkole

Prelekcje dla rodziców:

 • Logopedyczne ABC. Co każdy rodzic powinien wiedzieć o rozwoju mowy swojego dziecka.
 • Wpływ różnych zaburzeń w mowie na sferę emocjonalną dziecka, jego kontakty z rówieśnikami oraz naukę w szkole.
 • W jaki sposób stymulować rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Rola rodziców w terapii dziecka z opóźnionym rozwojem mowy.
 • Stymulacja językowa małych dzieci. Mów do mnie mamo! Mów do mnie tato!