Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku zapraszają na:

badanie słuchu i trening przetwarzania słuchowego przy pomocy Systemu SAT II

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku dysponuje urządzeniem o nazwie Screeningowy Audiometr Tonalny (SAT II), które umożliwia m.in. precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci i młodzieży, a także posiada moduł terapeutyczny pozwalający na trening centralnego przetwarzania słuchowego.

System SAT II pozwala na wykonanie:

 • diagnozy sprawności słuchu obwodowego - W czasie badania używane są sygnały testowe (tony proste) o częstotliwościach 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz. Dziecko ma założone na głowę słuchawki i sygnalizuje, czy słyszy określone dźwięki. Badanie można wykonać już od 4 roku życia dziecka.

 • diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego w aspekcie czasowym
  i fizycznym:

  DPST - Test sekwencji długości tonów, który polega na określeniu długości trwania poszczególnych sygnałów testowych. Na jego podstawie diagnosta określa zdolność różnicowania dźwięków pod względem czasu ich trwania. Dodatkowo określa też stan krótkotrwałej pamięci słuchowej.

  PPST - Test sekwencji wysokości tonów, który polega na określeniu względnej wysokości tonów w zaprezentowanej sekwencji tonów. Ocenie również podlega krótkotrwała pamięć słuchowa.

 • treningu centralnego przetwarzania słuchowego oraz funkcji słuchowo-językowych. Moduł terapeutyczny Systemu SAT II zawiera ćwiczenia, takie jak:

  - naśladowanie wzorów rytmicznych,
  - porównywanie par wzorców rytmicznych,
  - rozpoznawanie sekwencji dźwięków różniących się wysokością,
  - rozpoznawanie sekwencji dźwięków różniących się długością,
  - różnicowanie fonemów izolowanych,
  - różnicowanie słów w parach,
  - różnicowanie pseudosłów w parach ,
  - wskazywanie słowa innego niż pozostałe w ciągach trzyelementowych,
  - wskazywanie pseudosłowa innego niż pozostałe w ciągach trzyelementowych,

  Trening przeprowadza się u uczniów od 7 do 15 r.ż.

  Do przeprowadzenia badań i treningu z wykorzystaniem SAT II wykwalifikowani są logopedzi zatrudnieni w poradni. Specjaliści ukończyli szkolenie certyfikowane na licencji Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku.

  Badanie i trening jest bezpłatny.

  Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się telefoniczne:
  41 354 42 17
  lub osobiście w gabinecie logopedycznym.