Zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzież:

 • Przydatna gimnastyka buzi i języka - zabawy i zajęcia dla dzieci z grup przedszkolnych.
 • Grupowe zajęcia logorytmiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie (dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym).
 • Nie trać słuchu - program profilaktyczny dla uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 • Warsztaty z emisji głosu dla dzieci i młodzieży.
 • Logopedzi czytają dzieciom. Piękne słowa. Piękna mowa.
 • Co nam pozwala pięknie mówić – zajęcia dla przedszkolaków.

Spotkania  i warsztaty z nauczycielami:

 • Logopedzi – logopedom  (cykliczne warsztaty szkoleniowe dla  logopedów z terenu działania placówki związane z zagadnieniami zaburzeń komunikacji i sprawności językowej).
 • Dziecko z zaburzeniami mowy w szkole.
 • Zaburzenia komunikacji w autyzmie
 • Dziecko z mutyzmem wybiórczym.

Prelekcje dla rodziców:

 • Wychowanie językowe w domu.
 • Kiedy do logopedy? - poradnik rodzica.