Zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży:

 • przesiewowe badania mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • indywidualna terapia logopedyczna dzieci z następującymi zaburzeniami mowy: seplenienia, jąkanie, rotacyzm, mowa nosowa, opóźniony rozwój mowy, afazje i inne.
 • grupowa terapia logopedyczna z dziećmi w wieku przedszkolnym – stymulowanie sprawności i komunikacji językowej.
 • terapia EEG biofeedback.
 • zajęcia logopedyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju mowy dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami pochodnymi.

Spotkania  i warsztaty z nauczycielami:

 • jak ćwiczyć z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy – propozycje zabaw i ćwiczeń logopedycznych do wykorzystania w pracy z dzieckiem z O.R.M.
 • wspomaganie i alternatywne sposoby porozumiewania się z dziećmi z zaburzeniami komunikacji werbalnej.
 • wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem – omówienie wczesnych symptomów w rozwoju dzieci mogących wskazywać na zagrożenie autyzmem, wybrane metody i techniki pracy terapeutycznej.

Prelekcje dla rodziców:

 • wspomaganie rozwoju małego dziecka. Propozycje zabaw stymulująco – terapeutycznych
 • przebieg rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym – prawidłowości procesu i występujące zaburzenia, z którymi można się spotkać.
 • wpływ wad wymowy na postępy w nauce.
 • ćwiczenia logopedyczne to za mało – czyli jak motywować dzieci do utrwalania prawidłowej wymowy w domu.
 • "Moje dziecko nie chce mówić” - mity i fakty dotyczące opóźnionego rozwoju mowy dzieci.