Drukuj

Marta Nowak – nauczyciel dyplomowany, pedagog, oligofrenopedagog, edukator.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Kielcach - Pedagogika,  studiów  podyplomowych  w Wyższej Szkole  Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - zarządzanie oświatą oraz  Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiada również kwalifikacje z  zakresu oligofrenopedagogiki.
Lider Zmian z listy Ministra Edukacji Narodowej w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W poradni:

Prowadzi:


Halina Żakowska – nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, psycholog, surdopedagog.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim oraz  studia podyplomowe - oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach.

W poradni:

Prowadzi:


Małgorzata Szybalska – nauczyciel dyplomowany, psycholog.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie  Wrocławskim. Absolwentka studiów podyplomowych „Diagnoza psychologiczna i psychoterapia” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Uczestniczka różnych form doskonalenia zawodowego, kursów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii  - prowadzonych przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej.

W poradni:

Prowadzi:


Magdalena Pakosińska - nauczyciel dyplomowany, psycholog, tyflopedagog.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą.

W poradni:

Prowadzi:


Małgorzata Zamojska nauczyciel dyplomowany, logopeda, surdopedagog, neurologopeda.

Ukończyła pedagogikę specjalną i logopedię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, posiada również kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.

W poradni:

Prowadzi:


Dorota Stojanovska –  nauczyciel dyplomowany, logopeda, pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Kielcach – pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, studiów podyplomowych w  Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie – logopedia, posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą.

W poradni:

Prowadzi:


Agnieszka Kwiatkowska – nauczyciel dyplomowany, logopeda, pedagog resocjalizacji.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studiów podyplomowych: Logopedia.

W poradni:

Prowadzi:


Agata Kosierkiewicz – nauczyciel dyplomowany,  pedagog, surdopedagog.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Kielcach, studiów podyplomowych  z  zakresu nauczania początkowego, informatyki , posiada kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.

W poradni:

Prowadzi:


Jolanta Grusiecka - nauczyciel dyplomowany,  pedagog,  specjalista diagnozy i terapii dzieci z autyzmem.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach – Pedagogika oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej

W poradni:


Monika Czaja- nauczyciel kontraktowy, pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy.

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - pedagogika opiekuńczo wychowawcza oraz studiów podyplomowych - poradnictwo zawodowe. 

W poradni:

Prowadzi:


Sekretariat Poradni

Ewa Stępień – starszy referent ds. administracyjno-biurowych


Pracownik obsługi

Jadwiga Ciba