LOGOPEDZI LOGOPEDOM

Zapraszamy logopedów i zainteresowanych nauczycieli z przygotowaniem logopedycznym, pracujących w placówkach oświatowych objętych opieką naszej poradni na spotkanie warsztatowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy na temat: „Praca z dzieckiem z wadą słuchu i zaburzeniami przetwarzania słuchowego.”

Ograniczenie skutków niepełnosprawności.

Od dnia 01.09.2016 r. do 30.06.1017r. w naszej poradni kontynuowane będą zajęcia, w ramach programu ,,Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności'' pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Szkoła dla Rodziców

W roku szkolnym 2016- 2017 kontynuujemy warsztaty dla Rodziców ukierunkowane na doskonalenie umiejętności wychowawczych. Zapraszamy Rodziców dzieci młodszych: przedszkolaków i uczniów klas I –III ze Szkoły Podstawowej w Sukowie, Słopcu i Brzechowie. W tym roku do naszego projektu dołączyła Szkoła Podstawowa z Ociesęk.