ZAPROSZENIE

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych na konferencję online:

„Specyficzne trudności w uczeniu się
- symptomy ryzyka dysleksji w różnych etapach wiekowych, profilaktyka dysleksji.”

- oryginał zaproszenia.