LIDERZY POZYTYWNEGO MYŚLENIA.

W dniach 28- 29 listopada 2017 zapraszamy na szkolenie LIDERZY POZYTYWNEGO MYŚLENIA,
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Programu Zdrowia
i Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej.
Szkolenie odbędzie się w Chmielniku w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
(przy Powiatowym Zespole Szkół i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku).

Program ograniczania skutków niepełnosprawności.

Od dnia 01.09.2017 r. do 30.06.2018r. w naszej Poradni kontynuowane będą zajęcia, w ramach:
,,Programu ograniczania skutków niepełnosprawności’’
pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kielcach. Z programu mogą korzystać osoby niepełnosprawne z powiatu kieleckiego (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności).

LOGOPEDZI LOGOPEDOM

Zapraszamy logopedów i zainteresowanych nauczycieli z przygotowaniem logopedycznym, pracujących w placówkach oświatowych objętych opieką naszej poradni na spotkanie warsztatowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy na temat: „Praca z dzieckiem z wadą słuchu i zaburzeniami przetwarzania słuchowego.”