Program ograniczania skutków niepełnosprawności.

Od dnia 01.09.2017 r. do 30.06.2018r. w naszej Poradni kontynuowane będą zajęcia, w ramach:
,,Programu ograniczania skutków niepełnosprawności’’
pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kielcach. Z programu mogą korzystać osoby niepełnosprawne z powiatu kieleckiego (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności).

LOGOPEDZI LOGOPEDOM

Zapraszamy logopedów i zainteresowanych nauczycieli z przygotowaniem logopedycznym, pracujących w placówkach oświatowych objętych opieką naszej poradni na spotkanie warsztatowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy na temat: „Praca z dzieckiem z wadą słuchu i zaburzeniami przetwarzania słuchowego.”

Ograniczenie skutków niepełnosprawności.

Od dnia 01.09.2016 r. do 30.06.1017r. w naszej poradni kontynuowane będą zajęcia, w ramach programu ,,Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności'' pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kielcach.