Logopedzi - Logopedom

Zapraszamy logopedów i nauczycieli zainteresowanych tematyką logopedyczną na spotkanie warsztatowe: „Opóźniony rozwój mowy. Strategie postępowania logopedycznego. Diagnoza różnicowa.”

Akcja „Poradnia z sercem”

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku bierze udział w akcji Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” pod hasłem „PORADNIA Z SERCEM.” Honorowym patronem akcji jest Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Zaproszenie na konferencję „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”

Konferencja odbędzie się 14.03.2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku ul. Furmańska 1 A - sala konferencyjna.