Realizowany przez powiat kielecki projekt pt. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” został nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021. Projekt o nagrodę powalczy w kategorii: „Inteligentny Rozwój Edukacyjny”. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju od 2016 roku. W ten sposób wyróżnia innowatorów i inwestorów, osoby i organizacje, których sposób działania i myślenia wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jest to wyjątkowa i bardzo prestiżowa nagroda w środowisku biznesowym i naukowym, która popularyzuje,  promuje i docenia autorów innowacji.

Nagroda jest też wyrazem szacunku dla pomysłu, a także planu na przyszłość realizowanego projektu i podejścia do jego promocji.

O tym, czy realizowany przez powiat kielecki projekt otrzyma nagrodę dowiemy się podczas szóstej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju TORUŃ 2021. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 26-29 września 2021.

Projektu pod nazwą „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Powiat kielecki jest jego koordynatorem. Partnerami przedsięwzięcia są powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Bodzentynie, Chmielniku i w Piekoszowie, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) z Portugalii, Innovation Frontiers IKE z Grecji oraz Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina z Chorwacji.

Więcej znajdą Państwo tutaj.