Akcja „Poradnia z sercem”

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku bierze udział w akcji Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” pod hasłem „PORADNIA Z SERCEM.” Honorowym patronem akcji jest Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Zaproszenie na konferencję „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”

Konferencja odbędzie się 14.03.2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku ul. Furmańska 1 A - sala konferencyjna.

Badanie słuchu i trening przetwarzania słuchowego przy pomocy Systemu SAT II.

Logopedzi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku zapraszają na:

badanie słuchu i trening przetwarzania słuchowego przy pomocy Systemu SAT II

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku dysponuje urządzeniem o nazwie Screeningowy Audiometr Tonalny (SAT II), które umożliwia m.in. precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci i młodzieży, a także posiada moduł terapeutyczny pozwalający na trening centralnego przetwarzania słuchowego.