Zaproszneie na konferencję:
Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku zapraszają pedagogów oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach  oświatowych z  terenu  działania poradni na  konferencję:

Wczesne wykrywanie niepełnosprawności u dziecka. Wspomaganie dziecka i rodziców w pracy terapeutycznej i wychowawczej”


Konferencja odbędzie się 12.12.2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku ul. Furmańska 1 A (sala konferencyjna).                                    

Program:

  • 14.00 – 14:10 - Marta Nowak – Dyrektor Poradni - powitanie uczestników        
  • 14:10 -  15:00 - Magdalena Pakosińska - psycholog, tyflopedagog Małgorzata Zamojska - neurologopeda, surdopedagog
    „Rodzaje i symptomy zaburzeń oraz wynikające z nich niepełnosprawności wykrywane u dzieci we wczesnych etapach życia”.
  • 15:00 - 15:30 - Jolanta Grusiecka - pedagog, specjalista diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera „Sytuacja rodzin niepełnosprawnych dzieci – zmiana organizacji życia rodzinnego”.
  • 15:30 - 16:00 - Halina Żakowska - psycholog, oligofrenopedagog „Formy pomocy rodzinie niepełnosprawnego dziecka”.
  • 16:00 – 16:30 - Dyskusja


Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 10.12.2018 r. (tel. 41 354 42 17).

- oryginał zaproszenia.