Spotkania z pedagogami w roku szkolnym 2018/2019


8.10.2018r. ,,W jaki sposób nauczyciel może stać się świadomym mentorem uczenia się’’.

 • Magdalena Pakosińska - psycholog „Mechanizmy funkcjonowania półkul mózgowych odpowiedzialnych za proces uczenia się”.
 • Jolanta Grusiecka - pedagog „Wykorzystanie technik pamięciowych w procesie uczenia się
 • Dorota Stojanovska - pedagog „Jak odrabiać prace domowe – graficzne notatki, mapy myśli


12.12. 2018r. ,,Wczesne wykrywanie niepełnosprawności u dziecka. Wspomaganie dziecka i rodziny’’.

 • Magdalena Pakosińska - psycholog, tyflopedagog, Małgorzata Zamojska - neurologopeda, surdopedagog ,,Rodzaje i symptomy zaburzeń oraz wynikające z nich niepełnosprawności wykrywane u dzieci we wczesnych etapach życia”.
 • Jolanta Grusiecka - pedagog, specjalista diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera „Sytuacja rodzin niepełnosprawnych dzieci – zmiana organizacji życia rodzinnego’’
 • Halina Żakowska - psycholog, surdopedagog „Formy pomocy rodzinie niepełnosprawnego dziecka”.

luty 2019r. Jak zadbać o własne zasoby w trudnej pracy nauczyciela

 • Małgorzata Szybalska – psycholog ,, Stres i wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy i skutki długotrwałego stresu’’
 • Agata Kosierkiewicz – pedagog, surdopedagog ,, Metody i techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym’’.
 • Małgorzata Zamojska - neurologopeda, surdopedagog ,, Jak dbać o swój głos’’.

maj 2019r. ,,Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dzieci. Przegląd narzędzi do diagnozy’’.

 • Agnieszka Kwiatkowska – logopeda
 • Małgorzata Zamojska - neurologopeda, surdopedagog