Zaproszenie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chmielniku serdecznie zaprasza pedagogów, psychologów szkolnych, zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach z terenu działania poradni na konferencję:

"Specyfika funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w stopniu lekkim. Bariery związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla w/w grupy uczniów.

Konferencja odbędzie się 16.10.2019 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chmielniku ul. Furmańska 1A (sala konferencyjna)
.

- Oryginał zaproszenia