Psycholog Magdalena Pakosińska

Propozycje zajęć dla uczniów klas I-III

 • Jak pokonać nieśmiałość,
 • Klasa to nie samotna wyspa,
 • Od radości do smutku, uczymy się rozpoznawać nasze emocje,
 • Z kolegami za pan brat – rozwijanie umiejętności społecznych,
 • Razem czy osobno- rozwijanie umiejętności współpracy.

 

Propozycje zajęć dla uczniów klas IV-VI

 • Jak być asertywnym,
 • Jak uczyć się szybko i skutecznie,
 • Warsztaty twórczego myślenia,
 • Klasa to nie samotna wyspa,
 • Porozumienie bez przemocy jako metoda skutecznej komunikacji,
 • Co wiem o sobie, jak budować poczucie własnej wartości,
 • Jak sobie radzić z presją i naciskami,
 • Jestem tolerancyjny,
 • Sztuka dobrej komunikacji,
 • Złość jak sobie z nią radzić.

 

Propozycje zajęć dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 • Wiem o sobie… zajęcia rozwijające poczucie własnej wartości,
 • Konstruktywne radzenie sobie ze złością i agresją własną i innych,
 • O trudnej sztuce komunikacji,
 • Dziękuję nie palę, nie piję, nie biorę- o sztuce odmawiania,
 • Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym,
 • Ja w nowej szkole, nowej klasie- zajęcia integracyjne,
 • Jak uczyć się szybko i skutecznie,
 • Motywacja podstawą sukcesu,

 

Propozycje szkoleń, prelekcji dla rodziców

 • Moje dziecko idzie do I klasy- jak przygotować dziecko do szkoły,
 • Zaburzenia rozwojowe, jako przyczyna niepowodzeń szkolnych,
 • Jak słuchać by dzieci do nas mówiły, jak mówić by dzieci nas słuchały,
 • Jak pomóc dziecku w nauce,
 • Poszerzanie świadomości własnych postaw rodzicielskich,
 • Mądra pochwała, twórcza krytyka,
 • Problemy wychowawcze w okresie dorastania,
 • Specyficzne trudności w uczeniu się, a problemy w nauce,

 

Propozycje szkoleń dla nauczycieli

 • Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo,
 • Wspieranie rozwoju dzieci wolniej rozwijających się – metody pracy,
 • Uczeń z ADHD w zespole klasowym,
 • Dojrzałość szkolna,
 • Zasady działania poradni psychologiczno-pedagogicznych- interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie,
 • Formy i przejawy zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży,
 • Rozwój dziecka a jego funkcjonowanie w szkole.