Psycholog Magdalena Pakosińska

Propozycje zajęć dla uczniów klas I-III

  • Jak pokonać nieśmiałość,
  • Klasa to nie samotna wyspa,
  • Od radości do smutku, uczymy się rozpoznawać nasze emocje,
  • Z kolegami za pan brat – rozwijanie umiejętności społecznych,
  • Razem czy osobno- rozwijanie umiejętności współpracy.

 

Propozycje zajęć dla uczniów klas IV-VI

  • Jak być asertywnym,
  • Jak uczyć się szybko i skutecznie,
  • Warsztaty twórczego myślenia,
  • Klasa to nie samotna wyspa,
  • Porozumienie bez przemocy jako metoda skutecznej komunikacji,
  • Co wiem o sobie, jak budować poczucie własnej wartości,
  • Jak sobie radzić z presją i naciskami,
  • Jestem tolerancyjny,
  • Sztuka dobrej komunikacji,
  • Złość jak sobie z nią radzić.

 

Propozycje zajęć dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

  • Wiem o sobie… zajęcia rozwijające poczucie własnej wartości,
  • Konstruktywne radzenie sobie ze złością i agresją własną i innych,
  • O trudnej sztuce komunikacji,
  • Dziękuję nie palę, nie piję, nie biorę- o sztuce odmawiania,
  • Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym,
  • Ja w nowej szkole, nowej klasie- zajęcia integracyjne,
  • Jak uczyć się szybko i skutecznie,
  • Motywacja podstawą sukcesu,

 

Propozycje szkoleń, prelekcji dla rodziców

  • Moje dziecko idzie do I klasy- jak przygotować dziecko do szkoły,
  • Zaburzenia rozwojowe, jako przyczyna niepowodzeń szkolnych,
  • Jak słuchać by dzieci do nas mówiły, jak mówić by dzieci nas słuchały,
  • Jak pomóc dziecku w nauce,
  • Poszerzanie świadomości własnych postaw rodzicielskich,
  • Mądra pochwała, twórcza krytyka,
  • Problemy wychowawcze w okresie dorastania,
  • Specyficzne trudności w uczeniu się, a problemy w nauce,

 

Propozycje szkoleń dla nauczycieli

  • Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo,
  • Wspieranie rozwoju dzieci wolniej rozwijających się – metody pracy,
  • Uczeń z ADHD w zespole klasowym,
  • Dojrzałość szkolna,
  • Zasady działania poradni psychologiczno-pedagogicznych- interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie,
  • Formy i przejawy zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży,
  • Rozwój dziecka a jego funkcjonowanie w szkole.