Monika Chabik

Warsztaty dla dzieci i uczniów:

Przedszkole

 • Bezpieczny przedszkolak
 • Poznajemy emocje
 • Wyzwalanie twórczego potencjału

Szkoła podstawowa

 • Kim będę jak dorosnę?
 • Jestem twórczy
 • Agresji mówimy – nie!
 • Jak współpracować w grupie?
 • Jak się uczyć żeby się nauczyć?
 • Co to jest uzależnienie?
 • Komputer – przyjaciel czy wróg?

Gimnazjum

 • Samopoznanie drogą do decyzji edukacyjno-zawodowych
 • Trening kreatywności
 • Ja i moja klasa – warsztaty integracyjno-adaptacyjne
 • Skuteczne metody uczenia się
 • Agresja – jak sobie z nią radzić
 • Cyberprzemoc
 • Używki a sztuka odmawiania
 • Tolerancja. Co to jest?
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Jak umiejętnie radzić sobie ze stresem
 • Asertywność – postawa szacunku i akceptacji siebie oraz innych

Szkoła ponadgimnazjalna

 • Ja i moja przyszła praca
 • Trening twórczego myślenia
 • Razem znaczy lepiej – warsztaty integracyjno-adaptacyjne
 • Metody efektywnego uczenia się
 • Stres przed maturą – jak sobie z nim radzić?
 • Konflikty i sposoby ich rozwiazywania
 • Skuteczna komunikacja drogą do nawiązywania lepszych relacji z innymi ludźmi
 • Skuteczna autoprezentacja

Prelekcje i warsztaty dla nauczycieli:

 • Jak pomóc wychowankom w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej?
 • Uczeń zdolny w środowisku szkolnym
 • Jak się uczyć? - metody, sposoby i techniku służących efektywnej nauce.
 • Anoreksja, bulimia. Jak rozpoznać i jak pomóc?
 • Jak przeciwdziałać zachowaniom agresywnym w szkole?
 • Dziecko w rodzinie rozłączonej w skutek migracji rodziców (problem eurosieroctwa)

Prelekcje i warsztaty dla rodziców:

 • Mamo, tato, kim będę w przyszłości? – odkrywamy predyspozycje naszego dziecka
 • Rola rodziców w wyborze zawodu
 • Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego
 • Przyczyny i znaczenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
 • Jak mówić żeby dzieci nas słuchały…
 • Jak zachęcić dziecko do czytania?