Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku bierze udział w akcji Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” pod hasłem „PORADNIA Z SERCEM.”  Honorowym patronem akcji jest Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego wśród pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz pracowników Poradni Zdrowia Psychicznego.
 
Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci. Jest to zaburzenie lękowe, rozumiane jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.
Akcja skierowana jest do specjalistów, w celu zwrócenia uwagi na to, że mutyzm wybiórczy wynika z silnego lęku, a właściwa terapia powinna być prowadzona w miejscu występowania mutyzmu wybiórczego, czyli tam gdzie dziecko nie mówi (najczęściej jest to przedszkole lub szkoła).
 
Przy odpowiednim wsparciu poradni dla rodziców i nauczycieli dziecka
z mutyzmem wybiórczym możliwe jest uzyskanie pozytywnych efektów terapii, czyli spowodowanie, że dziecko będzie mówiło w każdych okolicznościach.
Po spełnieniu odpowiednich zadań wynikających z regulaminu placówka otrzyma certyfikat „Poradnia z sercem”
Akcja trwa od 14.02.2018 r. do 30.04.2018r.

Wszystkim zainteresowanym problematyką mutyzmu wybiórczego i akcją „Poradnia z sercem” polecamy stronę Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” www.mutyzm.org.pl