Zaproszenie na konferencję „Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”

Konferencja odbędzie się 14.03.2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku ul. Furmańska 1 A - sala konferencyjna.