Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży:

 • Terapia ręki - zajęcia dla dzieci 5-6 letnich.
 • Spotkania z Leonem - jak radzić sobie ze złością – program profilaktyczny dla dzieci 5-6 letnich   -wspólnie z psychologiem M.Szybalską.
 • Zabawy ogólnorozwojowe z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej.
 • Grzeczność na co dzień i od święta – zajęcia z dziećmi młodszymi.
 • Zajęcia grupowe dla dzieci  młodszych  z problemami z nawiązaniem. właściwych relacji z rówieśnikami (dzieci izolowane, zastraszane) – wspólnie z psychologiem H.Żakowską.
 • Twój demon- agresja.
 • Jak się uczyć, żeby się nauczyć?– metody i techniki sprzyjające efektywnemu uczeniu się.
 • Jak rozwiązywać konflikty w grupie rówieśniczej?
 • Czy złość i agresja to nieodłączna para?
 • Jak rozmawiać ze sobą bez złości i agresji- czyli o trudnej sztuce komunikacji.
 • Jak się uczyć, żeby się nauczyć?”– metody i techniki sprzyjające efektywnemu uczeniu się.
 • O zaufaniu słów kilka. ABC bycia dobrym kolegą/koleżanką
 • Bez barier i podziałów  stanowimy zespół klasowy.
 • Dlaczego warto  czytać?
 • Jak bronić się przed manipulacją w mediach?  –wspólnie z psychologiem M.Szybalską.
 • Mówimy NIE narkotykom i dopalaczom – wspólnie z psychologiem M.Szybalską.
 • Czy złość i agresja to nieodłączna para?


Spotkania  i warsztaty z nauczycielami

 • Ryzyko dysleksji. SRD M. Bogdanowicz
 • Analiza opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • W jaki sposób pomóc dziecku z wadą słuchu w zdobywaniu wiedzy w szkole  ogólnodostępnej?
 • Czynniki wpływające na funkcjonowanie ucznia z uszkodzonym słuchem w warunkach szkolnych i ich charakterystyka
 • Jak rozwijać sprawność grafomotoryczną u  dzieci młodszych
 • Jak rozmawiać z rodzicami – czyli o trudnej sztuce komunikacji

 

Prelekcje dla rodziców

 • Kocham i wymagam, czyli jak mądrze wychowywać dziecko
 • Bliżej siebie – dalej od narkotyków.
 • U progu zerówki – czyli co każdy rodzic wiedzieć powinien.
 • Zabawa kształci i wychowuje – rola zabawy w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym.
 • Uczeń z deficytem słuchu  - szkoła specjalna czy ogólnodostępna?
 • Trudna sztuka stawiania granic w wychowaniu dziecka wspólnie z psychologiem M.Szybalską.
 • Rola i zadania poradni w przezwyciężaniu trudności szkolnych dzieci i młodzieży.
 • Bezpieczeństwo w internecie, jak odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznościowych?– wspólnie  z psychologiem M.Szybalską
 • Co o cyberprzemocy każdy rodzic wiedzieć powinien.
 • W każdym dziecku jest potencjał, jak go odkryć? prelekcja dla rodziców dzieci młodszych – wspólnie z psychologiem M.Szybalską
 • Praca domowa ucznia –przymus czy odpowiedzialne zadanie?
 • Objęcie wspólnymi działaniami profilaktycznymi rodziców i dzieci młodsze w ramach warsztatów- Trening  umiejętności wychowawczych – różne sposoby na trudne dziecko – wspólnie z psychologiem M.Szybalską
 • Konsultacje  dla rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie – wspólnie  z psychologiem H.Żakowską
 • Terapia rodzin z problemem przemocy objętych Niebieską kartą – wspólnie z psychologiem H.Żakowską