Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży:

 • Bezpieczny przedszkolak
 • Poznajemy emocje
 • Wyzwalanie twórczego potencjału
 • Trening twórczego myślenia
 • Kim będę jak dorosnę?
 • Samopoznanie drogą do decyzji edukacyjno-zawodowych
 • Ja i moja przyszła praca
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Skuteczna komunikacja drogą do nawiązywania lepszych relacji z innymi ludźmi
 • Jak współpracować w grupie?
 • Ja i moja klasa – warsztaty integracyjno-adaptacyjne
 • Razem znaczy lepiej – warsztaty integracyjno-adaptacyjne
 • Jak uczyć się szybko i skutecznie?
 • Metody efektywnego uczenia się
 • Agresji mówimy – nie!
 • Agresja – jak sobie z nią radzić
 • Konflikty i sposoby ich rozwiązywania
 • Asertywność – postawa szacunku i akceptacji siebie oraz innych
 • Co to jest uzależnienie?
 • Używki a sztuka odmawiania
 • Dopalacze – mity i rzeczywistość
 • Krzyk ciała – anoreksja i bulimia
 • Komputer – przyjaciel czy wróg?
 • Uwięzieni w Sieci. E-uzależnienia
 • Cyberprzemoc
 • Tolerancja. Co to jest?
 • Jak umiejętnie radzić sobie ze stresem

Spotkania  i warsztaty z nauczycielami:

 • Jak pomóc wychowankom w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej?
 • Uczeń zdolny w środowisku szkolnym
 • Anoreksja, bulimia. Jak rozpoznać i jak pomóc?
 • Jak przeciwdziałać zachowaniom agresywnym w szkole?
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online
 • Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci

Prelekcje dla rodziców:

 • Mamo, tato, kim będę w przyszłości? – odkrywamy predyspozycje naszego dziecka
 • Rodzic pierwszym doradcą zawodowym
 • Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego
 • Moje dziecko kreatywnie
 • Przyczyny i znaczenie zachowań  ryzykownych dzieci i młodzieży
 • Jak mówić żeby dzieci nas słuchały…
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online
 • STOP Cyberprzemocy
 • Dopalacze – czym są i jak działają