Dziecko zakłada zeszyt do DOMOWEGO TRENINGU ORTOGRAFICZNEGO. Należy także zaopatrzyć się w teksty dyktand z pełnymi wyrazami, nie takimi w których uzupełnia się luki.

Trening należy prowadzić systematycznie, tzn. 2-3 razy w tygodniu dziecko pisze wskazaną formę. Należy przy tym zaznaczyć która to forma (pisanie ze słuchu czy z pamięci) oraz obok napisać datę.


Cały tekst pisany w danym dniu to 3 zdania (a nawet 2 jeżeli są długie). Gotowe teksty z książek dzielimy po prostu na krótkie fragmenty.

PISANIE ZE SŁUCHU (DYKTANDO)

1. Dorosły dyktuje po jednym zdaniu, a dziecko zapisuje.
2. Dziecko samodzielnie sprawdza poprawność napisanych zdań porównując je ze wzorem (tekstem dyktanda w książce z której dyktował dorosły).
3. Błędnie zapisane litery przekreśla i nad nimi zapisuje poprawną literkę np.: bagarzż
4. Niżej dokonuje poprawy z komentarzem ortograficznym.

PISANIE Z PAMIĘCI

1. Dziecko czyta pierwsze zdanie przeznaczone do zapisu. Uczy się go na pamięć, stara się również zapamiętać pisownię wyrazów w nim występujących.
2. Zakrywa to zdanie i pisze je w zeszycie z pamięci.
3. Podobnie postępuje z drugim i ewentualnie trzecim zdaniem.
4. Dziecko samodzielnie sprawdza poprawność napisanych zdań porównując je ze wzorem (tekstem z książki z której czytało zdania do zapisu).
5. Błędnie zapisane litery przekreśla i nad nimi zapisuje poprawną literkę np.: bagarzż
6. Niżej dokonuje poprawy z komentarzem ortograficznym.

POPRAWA Z KOMENTARZEM ORTOGRAFICZNYM

Pod każdym treningiem dziecko dokonuje poprawy pracy. Wypisuje w słupku te wyrazy które napisało błędnie i uzasadnia ich pisownię. W ten sposób ćwiczy nie tylko spostrzegawczość, czujność ortograficzną i poprawne nawyki ruchowe, ale też utrwala znajomość zasad ortograficznych.


PRZYKŁADY:

brzoza – rz po b; po spółgłosce „b" piszemy „rz”
żółty – „ó” niewymienne, do zapamiętania (dobrze jest podać tu wyrazy pokrewne - żółtko, żółknąć, żółciutki, zażółcony, pożółkły itp.)
Kraków – końcówka –ów
siódemka – siedem; ó:e; „ó” wymienia się na „e”
słodki – słodycze
ołówkom – w liczbie mnogiej w celowniku piszemy – om

Opracowany na podstawie "Dyktanda w 10 punktach" Marty Bogdanowicz