Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży:

 • Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.
 • Trening skutecznego uczenia się.
 • Veto wobec przemocy.
 • Klasa to nie samotna wyspa.
 • Z kolegami za pan brat – rozwijanie umiejętności społecznych.
 • Razem czy osobno- rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Jak być asertywnym.
 • Warsztaty twórczego myślenia.
 • Porozumienie bez przemocy jako metoda skutecznej komunikacji.
 • Co wiem o sobie, jak budować poczucie własnej wartości.
 • Jak sobie radzić z presją i naciskami.
 • Jestem tolerancyjny.
 • Sztuka dobrej komunikacji.
 • Złość jak sobie z nią radzić.
 • Jak bezpiecznie korzystać z internetu.
 • Wiem o sobie… zajęcia rozwijające poczucie własnej wartość.
 • Konstruktywne radzenie sobie ze złością i agresją własną i innych.
 • O trudnej sztuce komunikacji.
 • Dziękuję nie palę, nie piję, nie biorę- o sztuce odmawiania.
 • Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym.
 • Ja w nowej szkole, nowej klasie- zajęcia integracyjne.
 • Jak uczyć się szybko i skutecznie.
 • Motywacja podstawą sukces.

Spotkania i warsztaty  z nauczycielami

 • Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.
 • Jak postępować z uczniem agresywnym.
 • Wspieranie rozwoju dzieci wolniej rozwijających się – metody pracy.
 • Dojrzałość szkolna.
 • Orzecznictwo w zakresie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego.
 • Wpływ oceny na zachowanie uczniów.
 • Formy i przejawy zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży
 • Rozwój dziecka a jego funkcjonowanie w szkole.

Propozycje szkoleń, prelekcji dla rodziców:

 • Moje dziecko idzie do I klasy- jak przygotować dziecko do szkoły.
 • Zaburzenia rozwojowe, jako przyczyna niepowodzeń szkolnych.
 • Metody stymulowania zaburzonych funkcji.
 • Jak słuchać by dzieci do nas mówiły, jak mówić by dzieci nas słuchały.
 • Jak pomóc dziecku w nauce.
 • Nagroda czy kara – kształtowanie prawidłowych postaw  rodzicielskich.
 • Potrzeby nastolatków.
 • Specyficzne trudności w uczeniu się, a problemy w nauce.