Ogłoszenie o konkursie.

W dniu 29.01.2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na swojej stronie internetowej ogłoszenie o konkursie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
Celem realizowanego projektu jest wypracowanie standardów usług asystenckich (przygotowanie założeń prawnych i włączenie kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” do ZSK), pilotaż ich finansowania oraz przygotowanie kadry asystentów uczniów.
Kwota alokacji na konkurs wynosi 24 471 744,00 zł.

ZAPROSZENIE

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku serdecznie zaprasza pedagogów szkolnych, zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych z terenu działania poradni na konferencję:

„Czuję się bezpiecznie w szkole - o wewnętrznym poczuciu bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.”

ZAPROSZENIE

Starosta kielecki Mirosław Gębski oraz wicestarosta kielecki Tomasz Pleban mają zaszczyt zaprosić Uczniów, Rodziców, Nauczycieli Powiatowych Zespołów Szkół na konferencję oraz zajęcia warsztatowe:

„Depresja u dzieci i młodzieży – co powinno nas niepokoić? Kiedy reagować? Gdzie szukać pomocy?”

W ramach „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018-2022”

ZAPROSZENIE

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chmielniku serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych z terenu działania poradni na konferencję:

"Jak zadbać o swoje zasoby w trudnej pracy nauczyciela? od teorii do praktyki." część II