Sala integracji sensorycznej oficjalnie oddana do użytku

W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku oficjalnie otwarta została sala integracji sensorycznej. W takiej sali dzieci poddawane są terapii, której celem jest rozwijanie wszystkich zmysłów. Podczas jej symbolicznego oddania do użytku Zarząd Powiatu reprezentował Mariusz Ściana. 

Obecni byli również: przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jacek Kuzia, burmistrz miasta i gminy Chmielnik Paweł Wójcik, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach Zbigniew Wojciechowski, wizytator Irena Sobieraj, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach Izabela Dziewięcka, dyrektorzy i pracownicy Powiatowych Zespołów Szkół i Powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, oraz nauczyciele.

- W tej chwili dwie z naszych trzech poradni mają już salę integracji sensorycznej. W Bodzentynie też są już podejmowane pewne kroki, aby udało się ją utworzyć. To jest bardzo ważne, aby te specjalne potrzeby dzieci były wykrywane jak najwcześniej, bo wiemy, że odpowiednia diagnoza pozwala dobrać odpowiednie metody nauki, a to z kolei w przyszłości na pewno przyniesie dobre efekty - mówił po przecięciu wstęgi Mariusz Ściana, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

Podczas uroczystego otwarcia sali podkreślano, że jest ona bardzo potrzebna dla dzieci z terenu działania poradni z 5 gmin: Chmielnik, Daleszyce, Morawica, Pierzchnica i  Raków.

- Zauważyliśmy że w grupie zdiagnozowanych dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera, z zaburzeniami rozwoju mowy, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, niedowidzące, niedosłyszące, z MPDz,  z ciąż wysokiego ryzyka czy przedwcześnie urodzonych, są i takie dzieci, które mają  zaburzenia procesów sensorycznych, i właśnie z tego wypływają problemy, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie w domu, przedszkolu, czy w szkole. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom zarówno rodziców jak i nauczycieli i zaproponować  taką formę terapii, by poprawić jakość codziennego życia tym dzieciom - mówiła Marta Nowak, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku.

W poradni przy ul. Furmańskiej 1A udało nam się wygospodarować pomieszczenie, które przystosowano na potrzeby zajęć integracji sensorycznej. Przeprowadzono remont - doprowadzono niezbędne instalacje, pomalowano ściany, położono nową podłogę. Zakupiono i zamontowano atestowany sprzęt, w tym huśtawki terapeutyczne, drabinki, rampę, basen z kolorowymi piłeczkami, tor równoważny  trampolinę dla maluchów, mini karuzelę, różne obręcze w tym wiszące, sensoryczne dyski, woreczki, memory, różne pomoce do stymulacji wzrokowej, słuchowej do stymulowania zmysłów smaku, węchu, dotyku i wiele innych. Wszystkie te sprzęty pozwalają wzmocnić proces utrzymania równowagi, usprawnić zdolności motoryczne, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w przestrzeni. Zakupiono także programy komputerowe oraz psychologiczne i pedagogiczne testy diagnostyczne dla najmłodszych i starszych dzieci.

Aby ta terapia była jak najbardziej efektywna, kadra poradni podniosła swoje kwalifikacje. Dwie osoby ukończyły studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej, a jedna osoba wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym  z autyzmem i z zespołem Aspergera.

- Olbrzymią szansą dla dzieci z naszej gminy i gmin ościennych jest istnienie takich sal. Ja obserwuję, jak Państwo zmieniacie to, w jaki sposób dzieci przystosowują się do środowiska, w jaki sposób funkcjonują. Świetna praca, bardzo za nią dziękuję i gratuluję - mówił Paweł Wójcik, burmistrz miasta i gminy Chmielnik.  

W sali integracji sensorycznej prowadzone są zajęcia, które pozwalają poprawić funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Specjaliści mówią, że integracja sensoryczna to sposób porządkowania przez mózg informacji odbieranych przez zmysły. 

Łączny koszt uruchomienia sali to ponad 76 tysięcy złotych.