Jak uczyć i wychować dziecko z zaburzeniami zachowania

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli z terenu działania poradni na konferencję online na Platformie Teams dnia 02.03.2022 roku o godzinie 14:00

"Jak uczyć i wychować dziecko z zaburzeniami zachowania"

- oryginał zaproszenia.