Interwencja wobec dzieci i młodzieży w obliczu sytuacji kryzysowych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych z terenu działania poradni na konferencję online na Platformie Teams dnia 20.10.2021 roku o godzinie 14:00

„Interwencja wobec dzieci i młodzieży w obliczu sytuacji kryzysowych.”

- oryginał zaproszenia.