ZAPROSZENIE

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chmielniku serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych z terenu działania poradni na konferencję online:

„Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo - metody pracy, strategie postępowania kształtujące jego funkcjonowanie w szkole.”

- oryginał zaproszenia.