Konsultacje dla pedagogów i psychologów szkolnych

W dniu 13.01.2021 r. odbywać się będą w naszej Poradni indywidualne konsultacje dla pedagogów i psychologów szkolnych, podczas których będziemy udzielać wsparcia w  kwestiach wychowawczych i dydaktycznych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problemy emocjonalne oraz zaburzenia lękowe wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Konsultacje będą odbywać się na miejscu w Poradni lub telefonicznie w godz. 8.00-16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.