Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży :

 • Obserwuję , mówię i rysuję - ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową dzieci 4 i 5 -letnich                                   
 • Bawię się i uczę – zajęcia stymulujące rozwój poznawczy
 • Trening czytania i pisania
 • Być sobą być z innymi – warsztat funkcjonowania w grupie
 • Jaki jestem- określenie mocnych i słabych stron
 • Ja - moje emocje i stres
 • Inny  nie znaczy gorsze – warsztaty na temat tolerancji   
 • Co chcę osiągnąć – umiejętność stawiania celów                                          
 • Moja przyszłość – moje decyzje                                                                           
 • Radzenie sobie ze stresem w sytuacji egzaminu                      
 • Rozwijanie osobistej odpowiedzialności za swoje zachowanie                                                                                  
 • Zajęcia integracyjno- adaptacyjne                                                                       
 • Umiejętność gospodarowania własnym czasem                                            
 • Veto – wobec  narkotyków
 • Samopoznanie drogą do decyzji edukacyjno – zawodowej                        
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem                                                                     
 • Nie lubię przegrywać – jak radzi sobie z porażką i niepowodzeniami                                                                                     
 • Stres – wróg czy przyjaciel ?                                                                                  
 • Przygotowanie uczniów do wyborów edukacyjnych i zawodowych  
 • Jaki jestem? Oto jest pytanie ?                                                                           

Spotkania i warsztaty z nauczycielami:

 • Jak obserwować  dziecko żeby poznać jego  predyspozycje , cechy , właściwości , możliwości?                                                                                       
 • O  czym świadczy zachowanie dziecka i efekty jego pracy ?                     
 • Kiedy zwrócić się o pomoc do psychologa?
 • Jak zadbać by przedszkolak stal się dobrym uczniem
 • Zapobieganie agresji i przemocy- co możemy zrobić w domu
 • Adaptacja dziecka w przedszkolu
 • Moje dziecko ma 3 i 4 lata - sylwetka psychologiczna    
 • Rozwój dziecka w przedszkolu- co jest normą
 • Strachy i straszki – o lękach i emocjach dzieci                                          
 • Rola poradni w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych         
 • Zaburzenia w zachowaniu , trudności wychowawcze, nieprzystosowanie społeczne                                                                                   
 • Organizacja pracy domowej uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Jak wspomóc dziecko w nauce czytania i pisania – spotkanie instruktażowe             
 • Rodzic pierwszym doradcą zawodowym swojego dziecka                                    
 • W czym może pomóc poradnia psychologiczno – pedagogiczna?                 
 • Uzależnienia behawioralne : patologiczny hazard i internet         
 • Informacja  zawodowa, czyli co warto wiedzieć o zawodach?     

Prelekcje dla rodziców:

 • Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i w przedszkolu                  
 • Dziecko z zaburzeniami odżywiania                                                                  
 • Dziecko z depresją  w szkole                                                                                                   
 • Formy i metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Model pracy z dzieckiem z ADHD
 • Dyskalkulia – dlaczego dziecko nie lubi uczuć się matematyki?
 • Dyskalkulia