Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

 • Spotkania z Leonem – jak radzić sobie ze złością” – program profilaktyczny dla dzieci 5-6 letnich. – wspólnie z pedagogiem Agatą  Kosierkiewicz
 • Porozmawiajmy o emocjach.
 • Ja i moja klasa.
 • Jak bronić się przed manipulacją w mediach -wspólnie z pedagogiem Agatą  Kosierkiewicz
 • Sąd nad papierosem .
 • Mówię NIE – pozostaję w zgodzie z sobą.
 • STOP narkotykom i dopalaczom -
 • Jak się efektywnie uczyć.
 • Jak radzić sobie ze stresem –  czyli jak zatroszczyć się o siebie

Spotkania i warsztaty  z nauczycielami

 • Smutni nastoletni – czy szkoła może pomóc? . Przyczyny i objawy depresji młodzieńczej.
 • Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami uwagi? - -wspólnie z pedagogiem A.  Kosierkiewicz
 • Brak wychowania czy ADHD – warsztat dla  nauczycieli klas młodszych
 • Analiza formalno- prawna opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne - wspólnie z pedagogiem A. Kosierkiewicz
 • Zorganizowanie panelu dyskusyjnego dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne z uczniami n/t podnoszenia edukacji włączającej w szkołach   i placówkach - wspólnie z pedagogiem Agatą Kosierkiewicz
 • Jak zrozumieć nastolatka – trudny wiek adolescencji
 • Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela.

Prelekcje dla rodziców:

 • Jestem rodzicem przedszkolaka – jak efektywnie mogę stymulować jego rozwój?”.
 • Bezpieczeństwo w internecie – czy moje  dziecko odpowiedzialnie korzysta z mediów społecznościowych? - wspólnie z pedagogiem A. Kosierkiewicz
 • W każdym dziecku jest potencjał- jak go odkryć?
 • Skąd się bierze agresja u dzieci?
 • Dziecku potrzebne są granice – czyli o równowadze miedzy miłością a stawianiem granic.
 • U progu szkoły – moje dziecko idzie do I klasy.
 • Objęcie wspólnymi działaniami profilaktycznymi rodziców i dzieci młodsze w ramach warsztatów:  „Trening umiejętności wychowawczych –różne sposoby na trudne dziecko”  - wspólnie z pedagogiem Agatą Kosierkiewicz  - SP Suków, Lisów, Ociesęki, Słopiec.
 • Jak rozpoznawać emocje dzieci i poprawnie na nie reagować