Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży:

 • Jak porozumiewać się z innymi.
 • Zajęcia grupowe dla dzieci młodszych z problemami z nawiązaniem właściwych relacji z rówieśnikami.
 • Agresja, przemoc, dokuczanie- sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Tworzymy zgrany zespół klasowy.
 • Uczymy się współdziałania.
 • Mam prawo odmówić.

Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków:

 • Uzależnienia -kiedy zaczyna się problem.
 • Poczucie własnej wartości.
 • Komu potrzebne są normy i reguły.

Spotkania i warsztaty  z nauczycielami

 • Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej.
 • Jak rozmawiać z rodzicami o problemach ucznia.
 • Agresja w szkole -jak sobie radzić.
 • Nauczyciel wobec sytuacji trudnych – jak sobie radzić.
 • Uczeń słabosłyszący w szkole ogólnodostępnej.
 • Uzależnienia u dzieci i młodzieży.
 • Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole.
 • Formy pomocy dziecku i rodzinie.

Prelekcje dla rodziców

 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.
 • Dziecko z dysfunkcjami rozwojowymi -jak pracować skutecznie.
 • Złość w okresie dojrzewania.
 • Uzależnienia u dzieci i młodzieży.
 • Jak rozwijać potencjał dziecka w wieku przedszkolnym – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 • Moje dziecko w przedszkolu – problemy z adaptacją.
 • Dojrzałość dziecka do podejmowania obowiązków szkolnych,- diagnoza, terapia, wsparcie.
 • Pomoc dziecku w nauce – jak pomagać skutecznie.
 • Fobia szkolna- wymówka czy emocjonalny problem.
 • Depresja u dzieci i młodzieży.
 • Dziecko niepełnosprawne w domu i w szkole, jak pomagać – indywidualne wsparcie dla rodziców wspólnie z ped. A. Kosierkiewicz.
 • Terapia rodzin z problemem przemocy objętych Niebieską Kartą.- wspólnie   z A. Kosierkiewicz.