W roku szkolnym 2015/2016 w  naszej  poradni  kontynuowane  są  zajęcia, w ramach programu "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kielcach.
Z programu korzystają osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności) z powiatu kieleckiego.

W ramach projektu psycholog i logopeda prowadzą badania indywidualne, udzielają porad i konsultacji, prowadzą terapię psychologiczną, logopedyczną oraz terapię EEG Biofeedback. Beneficjentami są osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież wraz z rodzicami, opiekunami oraz osoby dorosłe.

Zajęcia prowadzą:

Agnieszka Kwiatkowska  -  logopeda

poniedziałek  -  14.00 - 18.00

czwartek -  12.00 - 16.00


Halina Żakowska  - psycholog       

wtorek  -  16.00 - 17.30

czwartek   -  16.00 - 18.00