Ogłoszenie

Od 01.09.2019 do 30.06.2020 roku kontynuowane będą zajęcia w ramach programu, którego patronem jest Starostwo Powiatowe w Kielcach.

"Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności.
.

- Oryginał ogłoszenia