Drukuj

Zaproszneie na konferencję:
Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku zapraszają pedagogów oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w placówkach  oświatowych z  terenu  działania poradni na  konferencję:

Wczesne wykrywanie niepełnosprawności u dziecka. Wspomaganie dziecka i rodziców w pracy terapeutycznej i wychowawczej”


Konferencja odbędzie się 12.12.2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku ul. Furmańska 1 A (sala konferencyjna).                                    

Program:


Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 10.12.2018 r. (tel. 41 354 42 17).

- oryginał zaproszenia.