Zapraszamy logopedów i nauczycieli zainteresowanych tematyką logopedyczną na spotkanie warsztatowe:

„Opóźniony rozwój mowy. Strategie postępowania logopedycznego. Diagnoza różnicowa.”

Spotkanie odbędzie się 10.05.2018r. o godz. 14:00 w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chmielniku, ul.Furmańska 1A.

Celem spotkania będzie omówienie zagadnień związanych z diagnozą i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz zwrócenie uwagi na trudności w w różnicowaniu ORM od innych zaburzeń mowy.

Spotkanie poprowadzą logopedzi mgr Agnieszka Kwiatkowska i mgr Małgorzata Zamojska.

- Oryginał zaproszenia